ngm_listbyte ngm_listbyte
2020-12-21

Nordic Growth Market introducerar nya tillväxtindex

Idag lanserar börsen Nordic Growth Market fyra nya index för den växande SME marknaden. Syftet med indexen är att underlätta investerares analys och investeringsbeslut.

De nya indexen NGM All-share, NGM Main Regulated, NGM Nordic SME samt NGM X som inkluderar de 10 största och mest omsatta bolagen på Nordic Growth Markets har tagits fram för att hjälpa investerare att lättare analysera tillväxtbolag.

”Introduktionen av de nya tillväxtindexen understödjer vårt åtagande att erbjuda intressanta bolag samt relevanta index för att underlätta analys och investeringsbeslut. Det är en viktig del i vår satsning med att vara den ledande plattformen för tillväxtbolag”, säger Magdalena Hartman, VD Nordic Growth Market.

NGM X inkluderar de tio största och mest omsatta bolagen på Nordic Growth Market, som till exempel Fortnox, Kopparbergs och Metacon. NGM X är ett marknadsviktat index och dess utveckling har sedan 2013 varit mer än 390 %. Samtliga noterade bolag på Nordic Growth Market är inkluderade i NGM All-share index. NGM Main Regulated index inkluderar alla bolag noterade på den reglerade marknaden och NGM Nordic SME inkluderar alla noterade bolag på Nordic SME MTF marknaden.

”Att vara en dedikerad partner till de snabbväxande SME bolagen är en del av Nordic Growth Markets DNA sedan mer än 30 år. Genom lanseringen av dessa nya index vill vi bidra till att lyfta fram investeringsmöjligheterna på SME marknaden både till institutionella och privata investerare samt ge våra noterade bolag ökad synlighet”, säger Magdalena Hartman.

Indexen kommer att beräknas i realtid av Millistream och dissemineras i SEK. Det kommer att finnas tio års historik från och med januari 2011 med basvärde 1000. För NGM X kommer indexpopulationen revideras två gånger per år och träda i kraft på den första handelsdagen i december och juni månad. Övriga indexpopulationer revideras kontinuerligt under handelsåret.

Läs mer på https://www.ngm.se/borsen/index

För ytterligare information kontakta:
Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, e-post: magdalena.hartman@ngm.se