ngm_listbyte ngm_listbyte
2014-05-06

Nordic Growth Market antar kompletterande takeoverregler rörande fusionsförfaranden

Nordic Growth Market antar kompletterande takeoverregler rörande fusionsförfaranden

 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har offentliggjort och överlämnat ett förslag till komplettering av takeoverreglerna rörande fusionsförfaranden. Nordic Growth Market har beslutat att anta de kompletterade takeoverreglerna som kommer att träda i kraft på NGM Equity från och med den 1 juli 2014.

Reglerna innebär bl.a. att bolagsstämman i ett börsbolag som ska övertas genom en fusion eller ett fusionsliknande förfarande alltid ska godkänna denna med två tredjedels majoritet varvid det övertagande bolaget inte får rösta, samt att de flesta takeoverreglerna i övrigt ska tillämpas på förfarandet. Detta gäller både svenska och utländska börsbolag.

”Vi är glada att ytterligare ett steg har tagits för att stärka minoritetens skydd på den svenska aktiemarknaden”, säger Markus Ramström, Marknadsövervakningschef på NGM.
Kollegiet har även presenterat en kompletterad version av takeoverreglerna för handelsplattformar. Dessa regler är liksom tidigare i allt väsentligt likalydande med börsernas takeoverregler och gäller på Nordic MTF från samma datum. De fullständiga regelverken finns tillgängliga via NGM-börsens hemsida www.ngm.se.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roger Peleback, VD
+46 8 566 390 00
roger.peleback@ngm.se

Markus Ramström, Marknadsövervakningschef
+46 8 566 390 27
markus.ramstrom@ngm.se

 

 
Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se www.ngm.se