ngm_listbyte ngm_listbyte
2013-06-05

NGM redovisar en handelsomsättning på 3,8 miljarder

NGM redovisar en handelsomsättning på 3,8 miljarder kronor för maj 2013

 
För maj 2013 redovisar NGM en total handelsomsättning motsvarande 3,8 miljarder kronor, vilken baseras på NGM:s tre marknader; Sverige, Finland och Norge.

Hittills i år har NGM haft en total handelsomsättning på över 18,2 miljarder vilket är en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Under maj månad summerades aktiehandeln på NGM ihop till en total handelsomsättning på över 94 miljoner kronor. Av dessa stod Equity för 38 miljoner kronor och Nordic MTF, som redovisade sin högsta omsättning för året, stod för över 55 miljoner kronor. Jämfört med föregående månad innebar omsättningen av aktiehandeln en ökning med 43 procent.

NDX Sverige redovisade en total handelsomsättning på över 3,4 miljarder SEK för maj. Populärast bland de handlade instrumenttyperna där var Bull & Bear-certifikat som utgjorde ca 2,4 miljarder SEK av månadens omsättning. NDX Norway redovisade en handelsomsättning på 39 miljoner NOK och NDX Finland en handelsomsättning på 35 miljoner Euro för maj månad. På dessa båda marknader var Knockout warranter den mest handlade instrumenttypen.

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. 2. Växlingskurser 2013-05-31: EUR/SEK: 8.6045, EUR/NOK: 7.63061

Pressmeddelande månadsstatistik Maj 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 00

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.