ngm_listbyte ngm_listbyte
2013-04-05

NGM välkomnar Merrill Lynch som ny emittent

NGM välkomnar Merrill Lynch som ny emittent

Nordic Growth Market kan nu välkomna både Merrill Lynch International & Co. C.V. och Merrill Lynch B.V. som nya emittenter på NDX.

”Det är glädjande att välkomna dessa två emittenter. Med detta stärker vi ytterligare förutsättningarna för noteringar av strukturerade produkter. ”säger Tommy Fransson, Vice VD NGM, Nordic Growth Market.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 00

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.