ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6
2014-04-01

NGM redovisar handelsomsättning på över 5,7 miljarder

NGM redovisar handelsomsättning på över 5,7 miljarder kronor för mars 2014

 

Mars var ännu en stark månad för NGM. Den totala handelsomsättningen på över 5,7 miljarder toppar till och med januaris siffror och jämfört med samma månad förra året innebär detta en ökning på hela 45 procent.

NDX Sverige redovisar en total handelsomsättning på över 4,9 miljarder SEK och har, hittills i år, därmed omsatt 62 procent mer än under samma period 2013. Även NDX Norway och NDX Finland redovisar stora ökningar. Jämfört med föregående månad ökar NDX Norge sin handelsomsättning med 21 procent till 33 miljoner NOK medan NDX Finland ökar med hela 74 procent, vilket innebär en handelsomsättning på 77 miljoner Euro.

Aktiehandeln omsatte 93,5 miljoner kronor och av dessa stod Equity för 30 miljoner kronor och Nordic MTF för 63,5 miljoner kronor. I jämförelse med mars föregående år har omsättningen av aktiehandeln ökat med 7 procent. Hittills i år har aktiehandeln på NGM ökat med totalt 73 procent jämfört med samma period föregående år.

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil. Växlingskurser 2014-03-31: EUR/SEK: 8.91164, EUR/NOK: 8.2455

Månadsstatistik Mars 2014

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roger Peleback, VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 25

E-post: roger.peleback@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se