ngm_listbyte ngm_listbyte
2014-05-02

NGM redovisar handelsomsättning på närmare 5,4 miljarder kronor för april 2014

NGM redovisar handelsomsättning på närmare 5,4 miljarder kronor för april 2014

 

NGM:s totala handelsomsättning för april 2014 motsvarade ca 5,4 miljarder kronor, detta baserat på omsättningen från de tre marknaderna; Sverige, Finland och Norge.

NDX Sverige redovisar en total handelsomsättning på över 4,7 miljarder SEK och har, hittills i år, därmed omsatt 52 procent mer än under samma period 2013. Även NDX Finland redovisar en stor ökning med 34 procent från föregående år.

Aktiehandeln omsatte 103,5 miljoner kronor och av dessa stod Equity för 56 miljoner kronor och Nordic MTF för 47,5 miljoner kronor. I jämförelse med april föregående år har omsättningen av aktiehandeln ökat med hela 58 procent. Hittills i år har aktiehandeln på NGM ökat med totalt 70 procent jämfört med samma period föregående år.

 

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. 2. Växlingskurser 2014-04-30: EUR/SEK: 9.01715, EUR/NOK: 8.24985

Månadsstatistik April 2014

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roger Peleback, VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 25

E-post: roger.peleback@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se