ngm_listbyte ngm_listbyte
2014-02-04

NGM redovisar en handelsomsättning på 5,4 miljarder

NGM redovisar en handelsomsättning på 5,4 miljarder kronor för januari 2014

 

NGM börjar året med att redovisa sin bästa handelsomsättning sedan september 2011. Den totala handelsomsättning för januari 2014 motsvarade hela 5,4 miljarder kronor vilket, på den svenska marknaden, innebar en ökning på 106 procent från januari förra året och en total ökning på över 50 procent.

Aktiehandeln under januari månad visar den bästa handelsomsättningen sedan 2008. Tillsammans omsatte Equity och Nordic MTF över 220 miljoner kronor och av dessa stod Equity för 54 miljoner kronor och Nordic MTF för 166 miljoner kronor. I jämförelse med januari föregående år ökade därmed omsättningen på Nordic MTF med fantastiska 564 procent. Totalt sett ökade aktiehandeln på NGM med 178 procent jämfört med föregående månad.

NDX Sverige redovisade i januari en total handelsomsättning på över 4,6 miljarder SEK, vilket är en ökning på över 100 procent jämfört med samma period föregående år. NDX Norway och NDX Finland redovisade i sin tur omsättningar på 23 miljoner NOK, respektive 53 miljoner Euro.

Bull & Bear-certifikaten med hävstång 15 var den populäraste instrumenttypen på NDX Sverige med flest antal trades. Även på NDX Norway låg Bull & Bear-certifikaten i topp, här som den mest omsatta instrumenttypen med 70 procent av handeln, medan Knockout Warranter omsatte mest på NDX Finland.

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. 2. Växlingskurser 2014-01-31: EUR/SEK: 8.8346, EUR/NOK: 8.47

Månadsstatistik Januari 2014

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 10

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se