ngm_listbyte ngm_listbyte
2014-03-04

NGM redovisar en handelsomsättning på 4,9 miljarder

NGM redovisar en handelsomsättning på 4,9 miljarder kronor för februari 2014

 

Januari var en mycket stark månad för NGM och februari följer i dess fotspår. Den totala handelsomsättning för årets andra månad 2014 motsvarade hela 4,9 miljarder kronor vilket, på den svenska marknaden, innebar en ökning på 30 procent från februari förra året.

Aktiehandeln omsatte över 130 miljoner kronor och av dessa stod Equity för 41 miljoner kronor och Nordic MTF för 89 miljoner kronor. I jämförelse med februari föregående år ökade därmed omsättningen på Nordic MTF med 158 procent. Hittills har aktiehandeln på NGM ökat med totalt 108 procent jämfört med samma period föregående år.

NDX Sverige redovisade en total handelsomsättning på över 4,5 miljarder SEK även denna månad och omsatte därmed hela 49 procent mer än i februari 2013. NDX Norway och NDX Finland redovisade i sin tur omsättningar på 27 miljoner NOK, respektive 44 miljoner Euro.

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil. Växlingskurser 2014-02-28: EUR/SEK: 8.8448, EUR/NOK: 8.2865

Månadsstatistik Februari 2014

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 10

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se