• 2014-01-03

  NGM redovisar en handelsomsättning på 3,6 miljarder

  NGM redovisar en handelsomsättning på 3,6 miljarder kronor för december 2013

   

  NGM:s totala handelsomsättning för december 2013 motsvarade 3,6 miljarder kronor, detta baserat på omsättningen från de tre marknaderna; Sverige, Finland och Norge. Totalt landade NGM:s handelsomsättning för 2013 på över 45 miljarder kronor vilket innebar en ökning med 27 procent jämfört med 2012.

  Aktiehandeln på NGM omsatte under december månad över 79 miljoner kronor. Av dessa stod Equity för 31 miljoner kronor och Nordic MTF för 48 miljoner kronor. Aktiehandeln på NGM ökade under 2013 med 147 procent jämfört med år 2012.

  82 procent av handeln i ETP:er i Sverige gjordes i december på NDX. I januari 2013 var motsvarande siffra 65 procent och snittet för 2013 var 80 procent.* NDX Sverige redovisade i december en total handelsomsättning på över 3,2 miljarder SEK, medan NDX Norway redovisade en omsättning på 19 miljoner NOK och NDX Finland en omsättning på 33 miljoner Euro. Under 2013 ökade NDX handelsomsättningen på alla tre marknader jämfört med året innan. På NDX Sverige ökade handelsomsättningen med 34 procent, på NDX Norge med 81 procent och på NDX Finland med 51 procent.

  Bull & Bear- certifikaten, främst med OMX som underliggande tillgång, var den populäraste instrumenttypen under december på NDX Sverige och stod för 63 procent. Den näst mest omsatta instrumenttypen var Mini Futures med 20 procent. Även på NDX Norway var Bull & Bear-certifikaten den mest omsatta instrumenttypen med 90 procent, medan Mini Futures Best/Unlimited Turbo var mest omsatt på NDX Finland med 33 procent.

  *Siffran baseras på kategorisering enligt EUSIPA och data från Millistream.

  Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. 2. Växlingskurser 2013-12-31: EUR/SEK: 8.8485, EUR/NOK: 8.345

  Pressmeddelande månadsstatistik December 2013

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Tommy Fransson, Vice VD, NGM

  Tel: +46(0)8 566 390 10

  E-post: tommy.fransson@ngm.se

   

  Om Nordic Growth Market NGM AB
  Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se