ngm_listbyte ngm_listbyte
2013-01-10

NGM redovisar en handelsomsättning motsvarande 1,5...

NGM redovisar en handelsomsättning motsvarande 1,5 miljarder kronor för december 2012

Under december 2012 redovisar NGM en total handelsomsättning motsvarande 1,5 miljarder kronor vilket innebar att NGM:stotala handelsomsättning under 2012 uppgick till över 32,7 miljarder kronor.

Den totala handelsomsättningen baseras på NGM:s tre marknader; Sverige, Finland och Norge där marknaden i Sverige omsatte över 1,2 miljarder SEK i december. På den finska marknaden omsattes 30 miljoner Euro och på den norska marknaden 11 miljoner NOK.

Aktiehandeln på NGM summerades under december månad ihop till en total handelsomsättning på över 34 miljoner kronor, av dessa stod Equity för 15 miljoner kronor och Nordic MTF för 18 miljoner kronor. Jämfört med december månad 2011, innebar detta en ökning för aktiehandeln på NGM med 51 procent i december 2012.

NDX Sverige redovisar en total handelsomsättning på över 1,2 miljarder SEK för december månad. NDX Finland redovisar en ökning av handelsomsättningen i december jämfört med föregående månad, 30 miljoner Euro innebar en ökning med 10 procent för NDX Finland. NDX Norway redovisar en handelsomsättning på 11 miljoner NOK.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 00

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.