ngm_listbyte ngm_listbyte
2013-11-01

NGM redovisar en handelsomsättning på närmare 3,5 miljarder

NGM redovisar en handelsomsättning på närmare 3,5 miljarder kronor för juli 2013

 

NGM:s totala handelsomsättning för juli 2013 motsvarade 3,5 miljarder kronor, baserat på omsättningen från de tre marknaderna; Sverige, Finland och Norge.

Hittills i år har NGM haft en total handelsomsättning på över 25 miljarder kronor vilket innebär en ökning med 16.5 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Aktiehandeln på NGM omsatte under juli månad över 41 miljoner kronor. Av dessa stod Equity för 23 miljoner kronor och Nordic MTF för närmare 18 miljoner kronor. Hittills i år har aktiehandeln på NGM ökat med 192 procent jämfört med samma period föregående år.

NDX Sverige redovisade i juli en total handelsomsättning på över 3,1 miljarder SEK medan NDX Norway redovisade en omsättning på 28 miljoner NOK och NDX Finland en omsättning på 38 miljoner Euro. På NDX Sverige var Bull & Bear-certifikaten med OMX som underliggande tillgång populärast och stod för över 50 procent av den totala omsättningen under juli månad. NDX Finlands högst omsatta instrumenttyp var Knockout warranter med Nokia eller DAX som underliggande tillgång medan Mini Futures hade högst omsättning på NDX Norge.

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. 2. Växlingskurser 2013-07-31: EUR/SEK: 8.66578, EUR/NOK: 7.83835

Pressmeddelande månadsstatistik Juli 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 10

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.