ngm_listbyte ngm_listbyte
2013-11-04

NGM redovisar en handelsomsättning på 4,6 miljarder

NGM redovisar en handelsomsättning på 4,6 miljarder kronor för oktober 2013

 

NGM:s totala handelsomsättning för oktober 2013 motsvarade 4,6 miljarder kronor, detta baserat på omsättningen från de tre marknaderna; Sverige, Finland och Norge.

Hittills i år har NGM haft en total handelsomsättning på över 37 miljarder kronor vilket innebär en ökning med 23 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Aktiehandeln på NGM omsatte under oktober månad över 102 miljoner kronor. Av dessa stod Equity för 44 miljoner kronor och Nordic MTF för 58 miljoner kronor. Jämfört med föregående månad ökade handeln på både Equity och Nordic MTF med 13 procent vardera. Hittills i år har aktiehandeln på NGM ökat med 165 procent jämfört med samma period föregående år.

NDX Sverige redovisade i oktober en total handelsomsättning på över 3,9 miljarder SEK medan NDX Norway redovisade en omsättning på 30 miljoner NOK och NDX Finland en omsättning på 65 miljoner Euro. Bull & Bear- certifikaten, främst med OMX som underliggande tillgång, var den populäraste instrumenttypen på NDX Sverige och stod för 65 procent. De två näst mest omsatta instrumenttyperna var Mini Futures med 20 procent och Turbowarranter med 5 procent. Även på NDX Norway var Bull & Bear-certifikaten den mest omsatta instrumenttypen med 85 procent, medan Mini Futures Best/Unlimited Turbo var mest omsatt på NDX Finland med 35 procent.

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. Växlingskurser 2013-10-31: EUR/SEK: 8.80287, EUR/NOK: 8.07509

Pressmeddelande månadsstatistik Oktober 2013

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 10

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se