ngm_listbyte ngm_listbyte
2013-05-03

NGM redovisar en handelsomsättning på 4,1 miljarder...

NGM redovisar en handelsomsättning på 4,1 miljarder kronor och både inom NDX Norway samt inom NDX Finland slogs rekord i antal gjorda avslut för april 2013

 
För april 2013 redovisar NGM en total handelsomsättning motsvarande 4,1 miljarder kronor, vilket innebar en ökning med åtta procent jämfört med föregående månads omsättning.

Den totala handelsomsättningen baseras på NGM:s tre marknader; Sverige, Finland och Norge. Hittills i år har NGM haft en total handelsomsättning på över 14,3 miljarder vilket är en ökning med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Aktiehandeln på NGM summerades under april månad ihop till en total handelsomsättning på över 65 miljoner kronor, av dessa stod Equity för 28 miljoner kronor och Nordic MTF för över 37 miljoner kronor. Jämfört med samma månad föregående år innebar aprils omsättning av aktiehandeln en ökning med 190 procent.

NDX Sverige redovisar en total handelsomsättning på över 3,6 miljarder SEK för april och ökade därmed åtta procent jämfört med föregående månad. Certifikaten utgör den största delen av NDX Sveriges omsättning. NDX Norway redovisar en handelsomsättning på 75 miljoner NOK och NDX Finland en handelsomsättning på 44 miljoner Euro för april, både inom NDX Norway och inom NDX Finland slogs rekord i antal gjorda avslut.

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. 2. Växlingskurser 2013-04-30: EUR/SEK: 8.53766, EUR/NOK: 7.59774

Pressmeddelande månadsstatistik April 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 00

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.