ngm_listbyte ngm_listbyte
2013-12-04

NGM redovisar en handelsomsättning på 4,1 miljarder

NGM redovisar en handelsomsättning på 4,1 miljarder kronor för november 2013

 

NGM:s totala handelsomsättning för november 2013 motsvarade 4,1 miljarder kronor, detta baserat på omsättningen från de tre marknaderna; Sverige, Finland och Norge.

Hittills i år har NGM haft en total handelsomsättning på över 41 miljarder kronor vilket innebär en ökning med 24 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Aktiehandeln på NGM omsatte under november månad över 94 miljoner kronor. Av dessa stod Equity för 49 miljoner kronor och Nordic MTF för 44 miljoner kronor. Hittills i år har aktiehandeln på NGM ökat med 149 procent jämfört med samma period föregående år.

86 procent av handeln i ETP:er i Sverige gjordes i november på NDX.* NDX Sverige redovisade i november en total handelsomsättning på över 3,5 miljarder SEK medan NDX Norway redovisade en omsättning på 26 miljoner NOK och NDX Finland en omsättning på 48 miljoner Euro. Bull & Bear- certifikaten, främst med OMX som underliggande tillgång, var den populäraste instrumenttypen på NDX Sverige och stod för 63 procent. Den näst mest omsatta instrumenttypen var Mini Futures med 21 procent. Även på NDX Norway var Bull & Bear-certifikaten den mest omsatta instrumenttypen med 90 procent, medan Mini Futures Best/Unlimited Turbo var mest omsatt på NDX Finland med 31 procent.

*Siffran baseras på kategorisering enligt EUSIPA och data från Millistream.

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. Växlingskurser 2013-11-30: EUR/SEK: 8.9017, EUR/NOK: 8.3275

Pressmeddelande månadsstatistik November 2013

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 10

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se