ngm_listbyte ngm_listbyte
2013-11-01

NGM redovisar en handelsomsättning på 3,8 miljarder

NGM redovisar en handelsomsättning på 3,8 miljarder kronor för september 2013

 

NGM:s totala handelsomsättning för september 2013 motsvarade 3,8 miljarder kronor, detta baserat på omsättningen från de tre marknaderna; Sverige, Finland och Norge.

Hittills i år har NGM haft en total handelsomsättning på över 32 miljarder kronor vilket innebär en ökning med över 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Aktiehandeln på NGM omsatte under september månad över 90 miljoner kronor. Av dessa stod Equity för 38 miljoner kronor och Nordic MTF för 51 miljoner kronor. Jämfört med föregående månad ökade handeln på både Nordic MTF och Equity med 14 respektive 46 procent. Hittills i år har aktiehandeln på NGM ökat med 166 procent jämfört med samma period föregående år.

NDX Sverige redovisade i september en total handelsomsättning på över 3,1 miljarder SEK medan NDX Norway redovisade en omsättning på 27 miljoner NOK och NDX Finland en omsättning på 63 miljoner Euro. Bull & Bear- certifikaten, främst med OMX som underliggande tillgång, var den populäraste instrumenttypen på NDX Sverige och stod för 63 procent av de mest omsatta instrumenttyperna. De två näst mest omsatta instrumenttyperna var Mini Futures och Turbowarranter. Även på NDX Norway var Bull & Bear-certifikaten den mest omsatta instrumenttypen, medan Mini Futures Best/Unlimited Turbo var mest omsatt på NDX Finland.

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. 2. Växlingskurser 2013-09-30: EUR/SEK: 8.69526, EUR/NOK: 8.13463

Pressmeddelande månadsstatistik September 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 10

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se