ngm_listbyte ngm_listbyte
2013-11-01

NGM redovisar en handelsomsättning på 3,7 miljarder

NGM redovisar en handelsomsättning på närmare 3,7 miljarder kronor för augusti 2013

 

NGM:s totala handelsomsättning för augusti 2013 motsvarade 3,7 miljarder kronor, detta baserat på omsättningen från de tre marknaderna; Sverige, Finland och Norge.

Hittills i år har NGM haft en total handelsomsättning på över 28 miljarder kronor vilket innebär en ökning med över 18 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Aktiehandeln på NGM omsatte under augusti månad över 71 miljoner kronor. Av dessa stod Equity för 26 miljoner kronor och Nordic MTF för 45 miljoner kronor. Hittills i år har aktiehandeln på NGM ökat med 198 procent jämfört med samma period föregående år.

NDX Sverige redovisade i augusti en total handelsomsättning på över 3,2 miljarder SEK medan NDX Norway redovisade en omsättning på 17 miljoner NOK och NDX Finland en omsättning på 39 miljoner Euro. Bull & Bear- certifikaten, främst med OMX som underliggande tillgång, var den populäraste instrumenttypen och stod för över 60 procent av den totala omsättningen på NDX Sverige. Även på NDX Norway utgjorde Bull & Bear-certifikaten den högst omsatta instrumenttypen. NDX Finlands högst omsatta instrumenttyp var Mini Futures med DAX som underliggande tillgång.

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. 2. Växlingskurser 2013-08-31: EUR/SEK: 8.7521, EUR/NOK: 8.08674

Pressmeddelande månadsstatistik Augusti 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 10

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.