ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6
2013-11-01

NGM redovisar en handelsomsättning på 3,3 miljarder

NGM redovisar en handelsomsättning på 3,3 miljarder kronor för juni 2013

 
För juni 2013 redovisar NGM en total handelsomsättning motsvarande 3,3 miljarder kronor, vilken baseras på NGM:s tre marknader; Sverige, Finland och Norge.

Hittills i år har NGM haft en total handelsomsättning på över 21,6 miljarder kronor vilket är en ökning med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Under juni månad summerades aktiehandeln på NGM ihop till en total omsättning på över 54 miljoner kronor. Av dessa stod Equity för 23 miljoner kronor och Nordic MTF för över 31 miljoner kronor. Hittills i år har aktiehandeln på NGM ökat med 194 procent jämfört med samma period föregående år.

NDX Sverige redovisade en total handelsomsättning på över 2,9 miljarder SEK för juni. NDX Norway redovisade en handelsomsättning på 56 miljoner NOK och NDX Finland en omsättning på 41 miljoner Euro för juni månad. Populärast på NDX Sverige samt NDX Norge var Bull & Bear-certifikaten som hade högst omsättning bland instrumenttyperna i juni. NDX Finlands högst omsatta instrumenttyp var Turbowarranter.

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. 2. Växlingskurser 2013-06-30: EUR/SEK: 8.71525, EUR/NOK: 7.89963

Pressmeddelande månadsstatistik Juni 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 00

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.