ngm_listbyte ngm_listbyte
2013-02-01

NGM redovisar en handelsomsättning motsvarande 2,8...

NGM redovisar en handelsomsättning motsvarande 2,8 miljarder kronor för januari 2013

Under januari 2013 redovisar NGM en total handelsomsättning motsvarande 2,8 miljarder kronor, vilket innebar en ökning med 44 procent jämfört med föregående månads omsättning. Den totala handelsomsättningen baseras på NGM:s tre marknader; Sverige, Finland och Norge.

Aktiehandeln på NGM summerades under januari månad ihop till en total handelsomsättning på över 52 miljoner kronor, av dessa stod Equity för 27 miljoner kronor och Nordic MTF för 25 miljoner kronor. Jämfört med december månad 2012, innebar januaris omsättning 2013 en ökning för aktiehandeln på NGM med 51 procent. Jämfört med januari månad 2012 innebar omsättningen en ökning med hela 192 procent.

NDX Sverige redovisar en total handelsomsättning på över 2,3 miljarder SEK för januari månad. NDX Finland redovisar en ökning av handelsomsättningen i januari jämfört med föregående månad, 50 miljoner Euro innebar en ökning med 64 procent för NDX Finland. Även NDX Norway redovisar en ökning av handelsomsättningen för januari, med 40 miljoner NOK ökade NDX Norway sin omsättning med 242 procent jämfört med december 2012.

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. 2. Växlingskurser 2013-01-31: EUR/SEK: 8.63755, EUR/NOK: 7.42145

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 00

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.