ngm_listbyte ngm_listbyte
2012-12-10

NGM redovisar en handelsomsättning motsvarande 2,5...

NGM redovisar en handelsomsättning motsvarande 2,5 miljarder kronor för november 2012

Under november 2012 redovisar NGM en total handelsomsättning motsvarande 2,5 miljarder kronor och aktiehandeln på Equity ökade jämfört med föregående månads handelsomsättning.

Den totala handelsomsättningen baseras på NGM:s tre marknader; Sverige, Finland och Norge där marknaden i Sverige omsatte över 2,2 miljarder SEK. På den finska marknaden omsattes under november månad 27 miljoner Euro och på den norska marknaden 18 miljoner NOK.

Aktiehandeln på NGM summerades under november månad ihop till en total handelsomsättning på över 56 miljoner kronor. Av dessa stod både Equity och Nordic MTF för 28 miljoner vardera av handelsomsättningen och Equity ökade därmed handelsomsättningen med 108 procent jämfört med föregående månad.

NDX Sverige redovisar en total handelsomsättning på över 2,2 miljarder SEK för november månad. NDX Finland redovisar en ökning av handelsomsättningen i november jämfört med föregående månad, 27 miljoner Euro innebar en ökning med 28 procent för NDX Finland. NDX Norway redovisar en handelsomsättning på 18 miljoner NOK.

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. 2. Växlingskurser 2012-11-30: EUR/SEK: 8.65065, EUR/NOK: 7.36749

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 00

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.