ngm_listbyte ngm_listbyte
2014-02-17

NGM listar ASTG på Nordic MTF

NGM listar Advanced Stabilized Technologies Group AB på Nordic MTF

 

Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) har enligt tidigare offentliggjord information beslutat att godkänna Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG”) för listning på Nordic MTF under förutsättning att spridningskravet uppnås. Spridningskravet har efter genomförd emission nu uppnåtts, varvid slutgiltigt beslut om listning fattats. Handel med betalda tecknade aktier (ASTG BT) sker sedan den 29 januari 2014.
 
Första handelsdag för aktier i ASTG kommer att meddelas senare.
 
Bolaget har utsett Mangold Fondkommission AB till Mentor.

 
Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG”) har sitt ursprung i ExeoTech Invest AB (publ) (”ExeoTech”) och har bildats ur det gamla bolaget för att renodla verksamheten mot satellitkommunikation och tröghetssensorsystem (”IMU”). Det nybildade ASTG skall med de rörelsedrivande verksamhetsområdena från ExeoTech (C2SAT och AIMS) stärka lönsamheten och anpassa Bolaget till rådande marknads- och omvärldsförhållanden på marknaden för satellitkommunikation och tröghetssensorsystem.

Styrelseordförande är Fredrik Nygren. Verkställande direktör är Fredrik Gisle.

Advanced Stabilized Technologies Group AB kan hittas under kortnamnet ASTG MTF.

 
För ytterligare information kontakta:

Eva Riben, Head of Listing, Nordic Growth Market; Tel: 08-566 390 00

Fredrik Gisle, VD Advanced Stabilized Technologies Group AB, Tel: +46 730244844 www.astg.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se