ngm_listbyte ngm_listbyte
2014-06-27

Nu lanserar vi ny lista anpassad för AIF-fonder

NGM lanserar ny lista anpassad för AIF-fonder. Första noteringen redan klar. Vi välkomnar Coeli Private Equity 2014 AB!

 

I juli förra året trädde det omdebatterade AIFM-direktivet i kraft genom en ny svensk lag. Reglerna berör alla alternativa investeringsfonder (AIF:er) och reglernas inträde har skapat ett nytt behov på marknaden. För att möta behovet lanserar Nordic Growth Market (NGM) en komplett plattform för AIF-fonder. Första noteringen är redan godkänd och vi välkomnar Coeli Private Equity 2014 AB.

Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) trädde i kraft den 22 juli 2013. De nya reglerna berör alla som förvaltar fonder i någon bemärkelse som inte är värdepappersfonder. AIF-fonder som vill marknadsföra sig gentemot icke-professionella investerare måste vara upptagna till handel på en reglerad marknad (gäller ej så kallade specialfonder). För att möta det nya behovet lanserar NGM därför Nordic AIF – en lista på den reglerade marknaden NGM Equity.

- Den nya lagstiftningen har förändrat fondmarknaden och vi ser en stor efterfrågan på en reglerad marknadsplats anpassad för AIF-fonderna. Vi lanserar nu en marknad som tillgodoser deras önskemål. Vi har där skapat ett nytt segment, nytt regelverk, en ny prismodell samt arbetat fram rutiner för en effektiv noteringsprocess, säger Tommy Fransson, vice VD på NGM.

Den första AIF-fonden, Coeli Private Equity 2014 AB, har ansökt om notering hos NGM och har nu blivit godkända att noteras på Nordic AIF. Coeli Private Equity 2014 AB är ett investeringsbolag som ger mindre investerare tillgång till den nordiska mindre och medelstora så kallade utköpsmarknaden, även kallad buy out. Coeli Private Equity 2014 AB har sedan 2006 gett mindre investerare denna möjlighet och är idag en av de ledande investerarna inom detta segment.

- Vi är glada över att kunna erbjuda marknaden ytterligare ett investeringsbolag inom private equity som nu också uppfyller de tuffa krav som myndigheterna kräver. Vi tror att många investerare vill ha private equity som en naturlig del i sin allokering och då med fördel en portföljstruktur som ger en god riskspridning och diversifiering, säger Jan Sundqvist, VD för Coeli Private Equity 2014 AB.

Styrelseordförande för Coeli Private Equity 2014 AB är Johan Winnerblad. Verkställande direktör är Jan Sundqvist.

- Vi är glada över att vår nya marknad har tagits emot så väl och det är glädjande att få välkomna Coeli Private Equity 2014 AB till NGM, säger Eva Riben, Head of Listing, NGM.

Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Coeli Private Equity 2014 AB:s pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom NGM:s nyhetstjänst NG News. Mer information på www.ngnews.se.

Coeli Private Equity 2014 AB kommer att handlas med kortnamnet CPE14.

 

För mer information vänligen kontakta:

NGM

Tommy Fransson, vice VD, NGM
Tel: +46 8-566 390 49, tommy.fransson@ngm.se

 

Eva Riben, Head of Listing, NGM
Tel: +46 8-566 390 17, eva.riben@ngm.se

Coeli Private Equity 2014 AB

Jan Sundqvist, VD Coeli Private Equity 2014 AB
Tel: 08-506 233 00

Om Nordic Growth Market NGM AB

Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i främst Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1999 och är sedan 2008 ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. Vi erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en attraktiv arena för bolag som vill notera eller lista sig. NGM driver även NG News, en av Sveriges största distributör av finansiell information. Vår organisation präglas av snabbrörlighet och innovation och vi har förmånen att kunna erbjuda det lilla företagets närhet och flexibilitet med det stora nätverkets styrka. Genom att arbeta nära våra kunder och marknaden kan vi utvecklas när behoven och omgivningen förändras. Hos oss får våra kunder möjligheten att uppnå sin fulla potential.

Mer om NGM på www.ngm.se . Twitter: ngmexchange