ngm_listbyte ngm_listbyte
2014-04-07

NGM introducerar intäktsdelning för noterade bolag

NGM introducerar intäktsdelning för noterade bolag

 

NGM introducerar nu en modell som innebär att noterade bolag får en andel av börsens handelsintäkter. Syftet är att underlätta för tillväxtbolag att ta steget till börsen samt att stödja deras fortsatta tillväxt.

Intäktsdelningen kommer att införas från och med den 1 juli 2014 och innebär i korthet att bolaget får 25 procent av de intäkter som genereras hos NGM i samband med att bolagets aktier handlas. Såväl nya som befintliga bolag vars aktier handlas på NGM får ta del av erbjudandet.

- Omvärlden förändras, och vi har valt att utveckla denna modell som vi tycker är mer tidsenlig. En lägre kostnad för en börsnotering bidrar till att öka bolagens intresse för att gå till börsen och dra nytta av de fördelar som det ger. Dessutom ökar bolagens incitament att arbeta för en god likviditet i bolagens aktier, vilket gynnar både bolag och investerare på börsen, säger Roger Peleback, vd på NGM.

Förändringen är ett led i NGM:s arbete med att öka värdet av en börsnotering och ge växande bolag stöd och nya möjligheter. Modellen sänker bolagens kostnader för en notering och ger därigenom ökade möjligheter för bolagen att upphandla kvalitetsfrämjande tjänster från externa rågivare och likviditetsgaranter, eller på andra sätt skapa ökade förutsättningar för en stabil tillväxt.

- Genom att utmana börsernas traditionella kostnadsmodell skapar vi en mer attraktiv marknadsplats för bolagen. Vi skapar också ett incitament för bolagen att stanna kvar hos NGM i takt med att de växer, i och med att bolagen hos oss får ett bidrag som de kan investera i sin fortsatta tillväxt, säger Roger Peleback.

Samtliga bolag på NGM Equity och Nordic MTF kommer att erbjudas möjligheten att ingå det avtal som reglerar intäktsfördelningen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Riben, Noteringschef, tel. +46 700 42 91 00, epost: eva.riben@ngm.se
Roger Peleback, vd NGM, tel. +46 8 566 390 25, epost: roger.peleback@ngm.se
Mats Otterheim, Affärsområdeschef Bolag, tel. +46 70 634 84 90, epost: mats.otterheim@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är en börs med tillstånd från Finansinspektionen och ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, en av Tysklands ledande börser. NGM driver Nordens ledande börs för börshandlade investeringsprodukter, NDX, med närmare 10 000 noterade instrument. NGM erbjuder bolag möjligheten till en fullvärdig börsnotering på NGM Equity samt en listning på Nordic MTF och har som ambition att kontinuerligt utveckla nya tjänster anpassade för tillväxtbolag. Därutöver driver NGM även NG News, en av Sveriges ledande distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se