ngm_listbyte ngm_listbyte
2020-05-04

NGM byter namn på den reglerade marknaden till Main Regulated

Nordic Growth Market kommer från och med den 4 maj 2020 att byta namn på den reglerade marknaden från NGM Equity till Main Regulated. Namnbytet görs i syfte att förenkla och på Main Regulated kommer fortsättningsvis aktier, kapitalandelslån, obligationer och strukturerade produkter handlas på en gemensam marknad och ha ett gemensamt regelverk.

Varumärket NDX kommer även fortsättningsvis att användas som namn på derivatsegmentet och Nordic AIF kommer fortsättningsvis att inkludera såväl aktier som räntebärande instrument, vilket medför att segmentet breddas.

"Det nya marknadsnamnet Main Regulated synliggör det faktum att Nordic Growth Market erbjuder en reglerad marknad för aktier, obligationer, kapitalandelslån och strukturerade produkter med ett gemensamt regelverk för att förenkla för bolag och emittenter. Statusen som reglerad marknad är en kvalitetsstämpel som bland annat har betydelse för tillgången till institutionellt kapital", kommenterar Magdalena Hartman, VD på Nordic Growth Market.

I samband med namnbytet den 4 maj 2020 träder också det nya regelverk i kraft, Regler för emittenter vars finansiella instrument är upptagna till handel på Main Regulated. Regelverket innehåller regler för såväl noterade bolag som för obligationer, kapitalandelslån och strukturerade produkter. Main Regulated som blir det nya namnet för den reglerade marknaden, kommer att registreras hos Finansinspektionen.

På hemsidan finns en Q&A med svar på de vanligaste frågorna: Q&A - Main Regulated

För ytterligare information kontakta: Olof Sundberg, chefsjurist, Nordic Growth Market, e-post: olof.sundberg@ngm.se