ngm_listbyte ngm_listbyte
2013-06-24

Mertiva AB listas på Nordic MTF

Mertiva AB listas på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) har beslutat att lista Mertiva AB (publ) (”Mertiva”) på Nordic MTF. Första handelsdag blir den 29 juli 2013.

Mertiva AB (publ) är ett svenskt bolag som härstammar från Diamyd Medical-gruppen, vilken delades upp i två delar under våren 2013. Mertiva består i huvudsak av en kassa samt innehav i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB, vilka båda är att betrakta som finansiella placeringar i onoterade aktier. Mertivas affärsidé är att förvalta de finansiella tillgångarna på ett effektivt sätt.

Mertiva är idag noterat på NasdaqOMX Small Cap och kommer att avnoteras från NasdaqOMX med sista handelsdag 26 juli 2013.

”Mertiva skapades då Diamyd Medical-koncernen delades upp i två delar, dels nuvarande Diamyd Medical med diabetesverksamheten, dels Mertiva med huvuddelen av de finansiella tillgångarna. Mertivas verksamhet är begränsad och kostnadseffektivitet är kritiskt. Att vara listade på Nordic MTF kommer att passa våra ändamål mycket väl, då vi får tillgång till en väl etablerad marknadsplats för våra aktier, samtidigt som kostnadsnivån och rapporteringskraven är väsentligt lägre än vid notering på NasdaqOMX”, säger Andreas Bergsten, VD för Mertiva.

Styrelseordförande är Håkan Blomdahl. Verkställande direktör är Andreas Bergsten.

”Det är mycket glädjande att välkomna Mertiva till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling som listat bolag på Nordic MTF”, säger Eva Riben, Head of Listing, NGM.

Nordic MTF är NGM:s marknadsplats för handel i små och medelstora entreprenörsdrivna bolag i Norden. Nordic MTF är till för unga tillväxtbolag som vill låta sin aktie handlas i en publik, elektronisk miljö. Aktieägare och övriga aktörer på aktiemarknaden kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom NGM:s nyhetstjänst NG News. www.ngnews.se

Mertiva AB kan hittas under kortnamnet MERT MTF.

 

För ytterligare information, kontakta:

Eva Riben, Head of Listing, Nordic Growth Market; Tel: 08-566 390 00

Andreas Bergsten, VD Mertiva AB, E-post:info@mertiva.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM:s ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.