ngm_listbyte ngm_listbyte
2013-03-04

NGM redovisar en handelsomsättning motsvarande 3,4...

NGM redovisar en handelsomsättning motsvarande 3,4 miljarder kronor för februari 2013

För februari 2013 redovisar NGM en total handelsomsättning motsvarande 3,4 miljarder kronor, vilket innebar en ökning med 18 procent jämfört med föregående månads omsättning.

Den totala handelsomsättningen baseras på NGM:s tre marknader; Sverige, Finland och Norge. Hittills i år har NGM haft en total handelsomsättning på över 6,3 miljarder vilket är en ökning med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Aktiehandeln på NGM summerades under februari månad ihop till en total handelsomsättning på över 116 miljoner kronor, av dessa stod Equity för 82 miljoner kronor och Nordic MTF för 34 miljoner kronor. Jämfört med föregående månad innebar februaris omsättning av aktiehandeln en ökning med 123 procent.

NDX Sverige redovisar en total handelsomsättning på över 2,9 miljarder SEK för februari och ökade därmed 26 procent jämfört med föregående månad. Även NDX Norway redovisar en ökning av handelsomsättningen, där 56 miljoner NOK innebar en ökning med 41 procent jämfört med januari 2013.

Kommentarer: För tabell, se bifogad fil s. 2. Växlingskurser 2013-02-28: EUR/SEK: 8.4427, EUR/NOK: 7.492

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 00

E-post: tommy.fransson@ngm.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.