ngm_listbyte ngm_listbyte
2013-11-28

Lansering av ny liststruktur för NDX

Lansering av ny liststruktur för NDX

 

På fredag, den 29 november 2013, lanseras en ny liststruktur för Nordic Derivatives Exchange (NDX). Den stora förändringen rör strukturerade produkter där den föregående listan, ” NDX Bonds”, ersätts av två nya listor för varje land.

”NDX Bonds” ersätts av “NDX Structured Products” och “NDX Miscellaneous Investment Products”. På ”NDX Structured Products” är det obligatoriskt att en market maker ställer köpkurser i de noterade strukturerade produkterna. På “NDX Miscellaneous Investment Products” kommer det fortfarande finnas möjlighet att notera strukturerade produkter utan krav på aktiv market making.

”Vi vill skapa en möjlighet för emittenter och arrangörer att själva fatta beslut om hur de vill hantera andrahandsmarknaden för sina produkter då det är de som sitter närmast slutkunden. På NGM kommer det nu som emittent att finnas möjlighet att välja vilken av de två reglerade listorna som man vill notera sina strukturerade produkter på.” säger Tommy Fransson, Vice VD, NGM.

NGM arbetar ständigt för att förbättra förutsättningarna för emittenter, arrangörer och investerare och denna förändring ökar transparensen, gör det enklare för kunder att följa utvecklingen i sina investeringar och möjliggör för våra kunder att använda sig av strukturerade produkter i fler typer av kapitalförvaltningar.

Alla realtidskurser på NDX hittar du på http://www.ngm.se/realtidskurser-ndx/

Du kan läsa om aktuella emissioner av strukturerade produkter på http://www.ngm.se/aktuella-emissioner/

Vänligen uppmärksamma att nya noteringar på ovan nämnda listor kan genomföras från och med måndag, 2 december 2013.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tommy Fransson, Vice VD, NGM

Tel: +46(0)8 566 390 10

E-post: tommy.fransson@ngm.se>

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se