ngm_listbyte ngm_listbyte
2013-05-27

Kilimanjaro Gold Holding AB listas på Nordic MTF

Kilimanjaro Gold Holding AB listas på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) har beslutat att lista Kilimanjaro Gold Holding AB (publ) (”Kilimanjaro Gold”) på Nordic MTF. Första handelsdag blir den 30 maj 2013.

Kilimanjaro Gold Holding AB (publ), är ett svensk-tanzaniskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på guldprojekt i Tanzania. Kilimanjaro Gold har en gruvlicens för Maragruvan med indikerade guldtillgångar på ca 190 000 oz. guld. Maragruvan ligger i norra Tanzania sydöst om Victoriasjön.

”Ägarspridning och listning på Nordic MTF är ett naturligt steg i vår utveckling för att kunna tillgå kapitalmarknaden och synliggöra värden för våra aktieägare”, säger Peter Hjorth, VD för Kilimanjaro Gold.

Styrelseordförande är Philip Ebbersten. Verkställande direktör är Peter Hjorth.

”Det är mycket glädjande att välkomna Kilimanjaro Gold till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling som listat bolag på Nordic MTF”, säger Eva Riben, Head of Listing, NGM.

Nordic MTF är NGM:s marknadsplats för handel i små och medelstora entreprenörsdrivna bolag i Norden. Nordic MTF är till för unga tillväxtbolag som vill låta sin aktie handlas i en publik, elektronisk miljö. Aktieägare och övriga aktörer på aktiemarknaden kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom NGM:s nyhetstjänst NG News. www.ngnews.se

Kilimanjaro Gold Holding AB kan hittas under kortnamnet KILI MTF.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Riben, Head of Listing, Nordic Growth Market; Tel: 08-566 390 00

Peter Hjorth, VD Kilimanjaro Gold Holding AB, Tel: 0725-38 25 25, www.kilimanjarogold.com

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se Vill du veta mer om verksamheterna NDX eller NG News? Besök gärna www.ndx.se respektive www.ngnews.se för mer information.