ngm_listbyte ngm_listbyte
2014-01-28

ASTG listas på Nordic MTF

Advanced Stabilized Technologies Group AB listas på Nordic MTF

 

Nordic Growth Market NGM AB (”NGM”) har beslutat att godkänna Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG”) för listning på Nordic MTF under förutsättning att spridningskravet uppnås. Första handelsdag meddelas senare.

Handel med betalda tecknade aktier (ASTG BT) sker från och med den 29 januari 2014. Handel med specialrätter (ExeoTech Invest SR) kommer att ske från och med den 29 januari 2014 till och med den 11 februari 2014.

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) (”ASTG”) har sitt ursprung i ExeoTech Invest AB (publ) (”ExeoTech”) och har bildats ur det gamla bolaget för att renodla verksamheten mot satellitkommunikation och tröghetssensorsystem (”IMU”). Det nybildade ASTG skall med de rörelsedrivande verksamhetsområdena från ExeoTech (C2SAT och AIMS) stärka lönsamheten och anpassa Bolaget till rådande marknads- och omvärldsförhållanden på marknaden för satellitkommunikation och tröghetssensorsystem.

Styrelseordförande är Fredrik Nygren. Verkställande direktör är Fredrik Gisle.

Advanced Stabilized Technologies Group AB kan hittas under kortnamnet ASTG MTF.

För ytterligare information kontakta:

Eva Riben, Head of Listing, Nordic Growth Market; Tel: 08-566 390 00
Fredrik Gisle, VD Advanced Stabilized Technologies Group AB, Tel: +46 730 24 48 44 www.astg.se

 

Om Nordic Growth Market NGM AB
Nordic Growth Market (NGM) är sedan 2003 en börs med tillstånd från Finansinspektionen och är idag ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGMs ambition är att vara Nordens ledande marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter samt att vara det mest attraktiva alternativet för tillväxtbolag. NGM driver även Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad för notering och handel av derivatinstrument, räntebärande värdepapper och ETFer. Utöver NDX driver även NGM verksamheten NG News, en av Sveriges största distributörer av finansiell information. För mer information om NGM, vänligen besök www.ngm.se