ngm_listbyte ngm_listbyte

Funktioner för investerare

Nordic Growth Market verkar för att erbjuda en rättvis och välfungerande handel för investerare. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla funktioner som ska göra det bättre för investerare. 

Order Protection

Funktion som skyddar investerare mot avslut på avvikande kurser

investor-functions-opm

Den 8 november 2016 introducerade NGM Order Protection Mode (OPM) som ny funktionalitet för handel i börshandlade produkter (ETP). OPM syftar till att skydda investerare från att göra avslut på avvikande kurser när market maker inte är närvarande i orderboken med både en köp- och säljkurs. Om market makern inte är i orderboken hamnar alla order i instrumentet istället i en så kallad Order Protection Auction (OPA). En OPA avslutas efter en kort slumpmässig tid så snart market makern kommer tillbaka in med köp- och säljkurs. OPM garanterar att handel alltid sker på eller innanför market makens spread och det är fortfarande möjligt att handla innanför market makers spread.

Information om OPM och OPA i feeden för marknadsdata

Information om att OPM är aktivt och om en OPA har triggats i ett instrument distribueras i marknadsdatan och det går även att se det på instrumentets detaljvy på NGMs hemsida. Om OPM inte är aktiverat syns en röd flagga vid instrumentets symbol. På samma plats kommer en ikon med en blå hammare att visa om instrumentet är i en OPA. Notera för övrigt att market makerns köppris vid detaljvyn är markerat med grön färg och att market makerns säljpris är markerat med orange färg.

Best Price Match

investor-functions-best-price-match-smallPå NDX sker avslut till det för kunden mest fördelaktiga priset mot market makern. Detta är applicerbart vid t.ex.

  • Flerdagsordrar
  • Kraftiga kursrörelser
  • Tillfällig frånvaro från market maker

Ett exempel när du ska sälja: Du äger en warrant och market makern erbjuder sig att köpa den för 3 kr och sälja den för 4 kr. Du har lagt en order att sälja din warrant för 5 kr. En kraftig kursrörelse sker och market makerns nästa pris är 6 kr mot 7 kr. På NGM får du här sälja din warrant för 6 kr, vilket är 1 kr mer än det du initialt var villig att sälja för. Brukligt och på många andra börser kommer du att sälja din warrant för 5 kr.

Ett exempel när du ska köpa: Du äger ett bull certifikat och market makern erbjuder sig att köpa certifikatet för 8 kr och sälja det för 9 kr. Du har lagt en order att köpa för 7 kr. En kraftig kursrörelse sker och market makerns nästa pris i certifikatet är 3 kr mot 4 kr. På NGM får du här köpa certifikatet för 4 kr, vilket är 3 kr mindre än det du initialt var villig att köpa till. Brukligt och på många andra börser kommer du att köpa ditt certifikat för 7 kr.

Buy Back

investor-functions-bb

Buy Back är även känt som Sold Out Buy Back.

Aktiveras när market makern för en emittentutgiven produkt har sålt slut hela den emitterade volymen samt även för produkter där emittenten bedömer att det inte finns förutsättningar att ställa säljkurs.

  • Endast Market Makern kan köpa instrumentet
  • Övriga innehavare kan endast sälja/exekvera till Market Makerns pris

Funktionens syfte är att förhindra handel till icke-marknadsmässiga priser.

Knock Out Buy Back

Knock out buy back möjliggör för investerare att få tillbaka restvärdet direkt i en knockad produkt!investor-functions-kobb

För de produkter som knockats och det finns ett restvärde, kan emittenter välja att köpa tillbaka produkten under innevarande handelsdag. Det innebär för dig som investerare möjligheten att erhålla restvärdet direkt istället för att vänta de 10 handelsdagar som det annars tar att avveckla instrumentet och genomföra utbetalning av restvärdet. Som innehavare av en knockad produkt med restvärde kan du endast sälja tillbaka till det pris emittenten erbjuder sig att köpa till. Produkttyper som denna funktion finns tillgänglig för är Mini Futures och Turbowarranter, där strike är skiljt från knock out nivå. Du ser om ett instrument har den aktiverade funktionen i instrumentets detaljvy på NGMs web.