banner_se image012-1
Elasticia 2.0 Testsystem

Elasticia 2.0 Testsystem

Det nya testsystemet körs Active-Active för redundans. Medlemmar kan koppla upp via antingen Gateway #1 eller Gateway #2 för att nå respektive testsystem. Vänligen notera att det är portarna som skiljer de nya testsystemen åt och inte IP-adresserna.

  Testsystem #1 Testsystem #2
Status Online Online
Elasticiaversion 2.0 2.0
Instrumentkälla
Klonad från produktion Fejkinstrument
NGM FIX Protocol 2.0.1 2.0.1
NGM FAST Templates 2.0.0 2.0.0
NGM Instrument Schema 2.1.0 2.1.0
     
DNS
   
IP-adress (Gateway)

194.103.132.54 eller

194.103.132.61

194.103.132.54 eller

194.103.132.61

Port Trading 21200 22200
Port Market Data
21300 22300
 Port Trading (FIX Classic)
21210 22210
Port Market Data (FIX Classic)
21310 22310
     
TargetCompID - Trading
NGM NGM
TargetCompID - Market Data Equity
EQUITY EQUITY
TargetCompID - Market Data ETP-1
ETP-1 ETP-1
TargetCompID - Market Data ETP-2 ETP-2 ETP-2
TargetCompID - Market Data ETP-3 ETP-3 ETP-3
TargetCompID - Market Data ETP-4 ETP-4 ETP-4
TargetCompID - Market Data Spotlight
SPOT SPOT
     
Öppettider (CET/CEST) Produktionsschema Produktionsschema

 

Jämförelse med nuvarande användarmodell

XYZ ersätts av medlemmens kortkod. För medlemmar med flera trader groups läggs -2 till på CompID för den sekundära tradergroupen  (Tradergroup 1 = XYZ, Tradergroup2 = XYZ-2... och så vidare). Endast NGMs CompID skiljer sig och det är med dessa användaren väljer vilken/vilka sessioner de vill koppla upp sig till (det som idag kallas kanaler). I framtiden kommer vi börja använda enklare användarnamn istället för "XYZ-1-#####".

Current (Elasticia 1) user CompID NGM CompID Port New (Elasticia 2) user New CompID New NGM CompID Port
Order Entry
XYZ-1-##### XYZ-1 NGM 20200 XYZ-1-##### XYZ NGM 21200
Market Data
PUB-1-##### PUB-1 NGM 20300 XYZ-1-##### XYZ EQUITY 21300
PUB-2-##### PUB-2 NGM 20301 XYZ-1-##### XYZ ETP-1 21300
PUB-3-##### PUB-3 NGM 20302 XYZ-1-##### XYZ ETP-2 21300
PUB-4-##### PUB-4 NGM 20303 XYZ-1-##### XYZ ETP-3 21300
PUB-5-##### PUB-5 NGM 20304 XYZ-1-##### XYZ ETP-4 21300
PUB-6-##### PUB-6 NGM 20305 XYZ-1-##### XYZ SPOT 21300

 

Testschema

 

Automatisk matching av orders och quotes
 • Från marknadens öppning – 09:49 CET/CEST – Var 10:e minut
 • 12:09 CET/CEST – 17:29 – Var 10:e minut

  Limitordrar och quotes med en spread på 3.40-3.49, 34.0-34.9 och340-
  349 (inclusive) kommer matchas av en order (per ben) av NGM.
  Detta kommer generera en trade om orderboken är i trading state.

Automatisk cancellering av trades
 • Från marknadens öppning – 09:49 CET/CEST – Var 20:e minut
 • 12:09 CET/CEST – 17:29 - Var 20:e minut

  Trades med volym 330-339 (inclusive) och trades med volym 200,000-
  250,000 (inclusive) cancelleras.
Failtester

Schemalagt att köra varje Tisdag och Torsdag

 • 10:00 Order Entry gateway #1 startas om, kort downtime.
 • 10:10 Market Data gateway #1 startas om, 5 minuter downtime.
 • 10:13 Under omstart av MD #1, tas OE #2 ner och har en downtime på 15 minuter.
 • 10:40 När MD #1 och OE #2 är uppe igen startas MD #2 om.

Notera att sessionshistorik inte syncas mellan gateways. Vid byte av gateway behöver man därför antingen köra logon med reset eller hålla reda på state för varje enskild gateway.

Dokumentation