ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6
Elasticia Testsystem

Elasticia Testsystem

Det nya testsystemet körs Active-Active för redundans. Medlemmar kan koppla upp via antingen Gateway #1 eller Gateway #2 för att nå respektive testsystem. Vänligen notera att det är portarna som skiljer de nya testsystemen åt och inte IP-adresserna.

  Testsystem #1 Testsystem #2
Status Online Online
Elasticiaversion 2.0 2.0
Instrumentkälla
Klonad från produktion Fejkinstrument
NGM FIX Protocol 2.0.1 2.0.1
NGM FAST Templates 2.0.0 2.0.0
NGM Instrument Schema 2.1.0 2.1.0
     
DNS
   
IP-adress (Gateway)

Gateway #1 - 194.103.132.54

Gateway #2 - 194.103.132.61

Gateway #1 - 194.103.132.54

Gateway #2 - 194.103.132.61

Port Trading 21200 22200
Port Market Data
21300 22300
 Port Trading (FIX Classic)
21210 22210
Port Market Data (FIX Classic)
21310 22310
     
TargetCompID - Trading
NGM NGM
TargetCompID - Market Data Equity
EQUITY EQUITY
TargetCompID - Market Data ETP-1
ETP-1 ETP-1
TargetCompID - Market Data ETP-2 ETP-2 ETP-2
TargetCompID - Market Data ETP-3 ETP-3 ETP-3
TargetCompID - Market Data ETP-4 ETP-4 ETP-4
     
Öppettider (CET/CEST) Produktionsschema Produktionsschema

 

Testschema

 
Obs! Testerna nedan är endast schemalagda i testsystem #1.

 

Automatisk matching av orders och quotes
 • Från marknadens öppning – 09:49 CET/CEST – Var 10:e minut
 • 12:09 CET/CEST – 17:29 – Var 10:e minut

  Limitordrar och quotes med en spread på 3.40-3.49, 34.0-34.9 och340-
  349 (inclusive) kommer matchas av en order (per ben) av NGM.
  Detta kommer generera en trade om orderboken är i trading state.

Automatisk cancellering av trades
 • Från marknadens öppning – 09:49 CET/CEST – Var 20:e minut
 • 12:09 CET/CEST – 17:29 - Var 20:e minut

  Trades med volym 330-339 (inclusive) och trades med volym 200,000-
  250,000 (inclusive) cancelleras.
Failtester

Schemalagt att köra varje Tisdag och Torsdag

 • 10:00 Order Entry gateway #1 startas om, kort downtime.
 • 10:10 Market Data gateway #1 startas om, 5 minuter downtime.
 • 10:13 Under omstart av MD #1, tas OE #2 ner och har en downtime på 15 minuter.
 • 10:40 När MD #1 och OE #2 är uppe igen startas MD #2 om.

Notera att sessionshistorik inte syncas mellan gateways. Vid byte av gateway behöver man därför antingen köra logon med reset eller hålla reda på state för varje enskild gateway.

Dokumentation