banner_se image012-1
Elasticia 2.0 Produktion

Elasticia 2.0 Produktion

Elasticia 2.0 körs Active-Active för redundans. Medlemmar kan koppla upp via antingen Gateway #1 eller Gateway #2 för att nå handelssystemet.

 

⚠️OBS! Dessa IP-adresser används i produktion i Elasticia 1. Det är därför inte möjligt att testa konnektivitet förrän under releasehelgen. ⚠️

  Gateway #1 Gateway #2
IP-adress (Gateway)

194.103.132.4

194.103.132.20

Port Trading 20200 20200
Port Market Data
20300 20300
 Port Trading (FIX Classic)
20210 20210
Port Market Data (FIX Classic)
20310 20310
     
TargetCompID - Trading
NGM NGM
TargetCompID - Market Data Equity
EQUITY EQUITY
TargetCompID - Market Data ETP-1
ETP-1 ETP-1
TargetCompID - Market Data ETP-2 ETP-2 ETP-2
TargetCompID - Market Data ETP-3 ETP-3 ETP-3
TargetCompID - Market Data ETP-4 ETP-4 ETP-4
TargetCompID - Market Data Spotlight
SPOT SPOT

 

Jämförelse med nuvarande användarmodell

XYZ ersätts av medlemmens kortkod. För medlemmar med flera trader groups läggs -2 till på CompID för den sekundära tradergroupen  (Tradergroup 1 = XYZ, Tradergroup2 = XYZ-2... och så vidare). Endast NGMs CompID skiljer sig och det är med dessa användaren väljer vilken/vilka sessioner de vill koppla upp sig till (det som idag kallas kanaler). I framtiden kommer vi börja använda enklare användarnamn istället för "XYZ-1-#####".

Current (Elasticia 1) user CompID NGM CompID Port New (Elasticia 2) user New CompID New NGM CompID Port
Order Entry
XYZ-1-##### XYZ-1 NGM 20200 XYZ-1-##### XYZ NGM 20200
Market Data
PUB-1-##### PUB-1 NGM 20300 XYZ-1-##### XYZ EQUITY 20300
PUB-2-##### PUB-2 NGM 20301 XYZ-1-##### XYZ ETP-1 20300
PUB-3-##### PUB-3 NGM 20302 XYZ-1-##### XYZ ETP-2 20300
PUB-4-##### PUB-4 NGM 20303 XYZ-1-##### XYZ ETP-3 20300
PUB-5-##### PUB-5 NGM 20304 XYZ-1-##### XYZ ETP-4 20300
PUB-6-##### PUB-6 NGM 20305 XYZ-1-##### XYZ SPOT 20300

 


Notera att sessionshistorik inte syncas mellan gateways. Vid byte av gateway behöver man därför antingen köra logon med reset eller hålla reda på state för varje enskild gateway.

Dokumentation