ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6
Elasticia Produktion

Elasticia Produktion

Elasticia körs Active-Active för redundans. Medlemmar kan koppla upp via antingen Gateway #1 eller Gateway #2 för att nå handelssystemet.

 

  Gateway #1 Gateway #2
IP-adress (Gateway)

194.103.132.4

194.103.132.20

Port Trading 20200 20200
Port Market Data
20300 20300
 Port Trading (FIX Classic)
20210 20210
Port Market Data (FIX Classic)
20310 20310
     
TargetCompID - Trading
NGM NGM
TargetCompID - Market Data Equity
EQUITY EQUITY
TargetCompID - Market Data ETP-1
ETP-1 ETP-1
TargetCompID - Market Data ETP-2 ETP-2 ETP-2
TargetCompID - Market Data ETP-3 ETP-3 ETP-3
TargetCompID - Market Data ETP-4 ETP-4 ETP-4

 


Notera att sessionshistorik inte syncas mellan gateways. Vid byte av gateway behöver man därför antingen köra logon med reset eller hålla reda på state för varje enskild gateway.

Dokumentation