banner_se image012-1
BX Swiss Elasticia 2.0 Produktion

BX Swiss Elasticia 2.0 Produktion

Elasticia 2.0 körs Active-Active för redundans. Medlemmar kan koppla upp via antingen Gateway #1 eller Gateway #2 för att nå handelssystemet.

 

  Gateway #1 Gateway #2
IP-adress (Gateway)

194.103.132.9

194.103.132.25

Port Trading 20200 20200
Port Market Data
20300 20300
 Port Trading (FIX Classic)
20210 20210
Port Market Data (FIX Classic)
20310 20310
     
TargetCompID - Trading
BX BX
TargetCompID - Market Data Equity
MD-1 MD-1

 

Jämförelse med nuvarande användarmodell

XYZ ersätts av medlemmens kortkod. För medlemmar med flera trader groups läggs -2 till på CompID för den sekundära tradergroupen  (Tradergroup 1 = XYZ, Tradergroup2 = XYZ-2... och så vidare). Endast NGMs CompID skiljer sig och det är med dessa användaren väljer vilken/vilka sessioner de vill koppla upp sig till (det som idag kallas kanaler). I framtiden kommer vi börja använda enklare användarnamn istället för "XYZ-1-#####".

Current (Elasticia 1) user CompID NGM CompID Port New (Elasticia 2) user New CompID New NGM CompID Port
Order Entry
XYZ-1-##### XYZ-1 NGM 20200 XYZ-1-##### XYZ BX 20200
Market Data
PUB-1-##### PUB-1 NGM 20300 XYZ-1-##### XYZ MD-1 20300

 


Notera att sessionshistorik inte syncas mellan gateways. Vid byte av gateway behöver man därför antingen köra logon med reset eller hålla reda på state för varje enskild gateway.

Dokumentation