Winner of the Best
Exchange Award 2016

Funktioner

Sold Out Buy Back
Sold Out Buy Back (SOBB)

  • Orderstatus för slutsålda produkter samt för produkter där emittenten bedömer att det inte finns förutsättningar att ställa säljkurs
  • Endast Market Makern kan köpa instrumentet
  • Övriga innehavare kan endast sälja/exekvera till Market Makerns pris

Funktionens syfte är att förhindra handel till icke-marknadsmässiga priser.

BEST PRICE MATCH
På NDX sker avslut till det för kunden mest fördelaktiga priset mot market makern. 

Detta är applicerbart vid t.ex. :

  • Flerdagsordrar
  • Kraftiga kursrörelser
  • Tillfällig frånvaro från market maker

Ett exempel när du ska sälja: Du äger en warrant och market makern erbjuder sig att köpa den för 3 kr och sälja den för 4 kr. Du har lagt en order att sälja din warrant för 5 kr. En kraftig kursrörelse sker och market makerns nästa pris är 6 kr mot 7 kr. På NDX får du här sälja din warrant för 6 kr, vilket är 1 kr mer än det du initialt var villig att sälja för. Brukligt och på många andra börser kommer du att sälja din warrant för 5 kr.

Ett exempel när du ska köpa: Du äger ett bull certifikat och market makern erbjuder sig att köpa certifikatet för 8 kr och sälja det för 9 kr. Du har lagt en order att köpa för 7 kr. En kraftig kursrörelse sker och market makerns nästa pris i certifikatet är 3 kr mot 4 kr. På NDX får du här köpa certifikatet för 4 kr, vilket är 3 kr mindre än det du initialt var villig att köpa till. Brukligt och på många andra börser kommer du att köpa ditt certifikat för 7 kr.

KNOCK OUT BUY BACK
Få tillbaka restvärdet direkt i en knockad produkt! 

För de produkter som knockats och det finns ett restvärde, kan emittenter nu välja att köpa tillbaka produkten under innevarande handelsdag. Det innebär för dig som investerare möjligheten att erhålla restvärdet direkt istället för att vänta 10 handelsdagar.Som innehavare av en knockad produkt med restvärde kan du endast sälja tillbaka till det pris emittenten erbjuder sig att köpa till. Produkttyper som denna funktion finns tillgänglig för är Mini Futures och Turbowarranter, där strike är skiljt från knock out nivå. Du ser om ett instrument har den aktiverade funktionen i instrumentets detalj vy.