Emittenter

Genom NDX – Nordic Derivatives Exchange, driver NGM nordens ledande börs för investeringsprodukter. NGM driver idag NDX Sweden, NDX Finland, NDX Denmark och NDX Norway – allt i samma handelssystem. NGM:s handelssystem är specialdesignat för börshandlade produkter med bl.a. utökade möjligheter med information om värdepapper. Handelssystemet erbjuder även specialutvecklade funktioner, som t.ex. en valideringsfunktion för kvotering. NGM erbjuder utöver en korrekt exekvering, en effektiv noteringsprocess samt en kraftfull plattform för utbildning och marknadsföring av emittenters produkter.

 
Marknadsandelar – Emittenter