banner_se image012-1

Pepins Group AB

Fintechbolaget Pepins är verksamt inom investeringar och kapitalanskaffningar och står under Finansinspektionens tillsyn. Med sin digitala plattform hjälper Pepins företag med finansiering, nya ägare och ägarservice från tidig tillväxtfas och hela vägen till börsen. Pepins erbjuder sitt nätverk på drygt 200 000 registrerade medlemmar i Sverige och globalt attraktiva investeringsmöjligheter i bolag som står inför en tillväxtresa. Pepins är noterat på NGM PepMarket.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag