banner_se image012-1

Paydrive AB

Paydrive är en svensk försäkringsförmedlare inom Insurtech som förmedlar bilförsäkringar till privatkunder och företag där kunden endast betalar för de mil de kör och premieras för säker körning med en lägre premie. Paydrives affärsidé är att med teknik kunna erbjuda kunder den mest rättvisa och därigenom mest prisvärda försäkringen, samtidigt som försäkringsgivaren får en minskad risk.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag