banner_se image012-1

Nimutan

Nimutan är verksamma inom den finansiella sektorn. Bolaget hette tidigare MedicaNatumin och verksamheten var då att utveckla, tillverka och marknadsföra hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Den 6 maj 2022 förvärvade Humble Group samtliga koncernens rörelsedrivande dotterbolag. Efter transaktionen består Nimutans tillgångar i princip uteslutande av aktier i Humble Group.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag