Grängesberg Exploration Holding AB

Grängesberg Exploration Holding AB är ett servicebolag. Särskild nriktning sker inom metallindustrin med störst verksamhet i norra Europa. Bolaget tillhandahåller idag försörjning av primärt sekundära råvaror, transport, finansiering, prissäkring och relaterade tjänster. Metallvärden i Sverige har idag även en egen återvinning och förädling av andra sekundära råvaror. Bolaget etablerades 1988 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag