Grängesberg Exploration Holding AB

Grängesberg Exploration Holding är en koncern som avser att vara av en del av den europeiska metallförsörjning genom utveckling av miljömässigt hållbara mineralprojekt för utvinning av i första hand högkvalitativa järnmalmsprodukter, kritiska mineraler såsom fosforbärande mineral tex apatit samt andra mineral med fokus på sällsynta jordartsmetaller (REE). I första hand utvecklas järnmalmsgruvan i Dannemora och en apatitfyndighet i Grängesberg.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag