banner_se image012-1

DS Plattformen AB

DS Plattformen AB affärsidé är att investera i mindre svenska börsnoterade bolag, samt att kunna bistå med expertis inom finansieringslösningar. Målet är att investeringarna skall frambringa ökat aktieägarvärde främst via utdelningar. Investeringarna utförs vanligen via brygglån alternativt emissionsgarantier. Bolagets huvudkontor är beläget i Stockholm

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag