CNI Nordic 5 AB

CNI Nordic 5 är ett investmentbolag. Verksamheten fokuserar idag på investeringar i onoterade tillväxtbolag runtom den nordiska- samt europeiska markanden. Visionen är att utveckla entreprenörsbolag med tillräcklig skalbarhet, stabil affärsmodell, samt begränsat konjunkturberoende. Investeringarna görs huvudsakligen inom sektorerna teknik, medicin, samt detaljhandel.