CNI Nordic 5 AB

CNI Nordic 5 är ett investmentbolag. Verksamheten fokuserar idag på investeringar i onoterade tillväxtbolag runtom den nordiska- samt europeiska markanden. Visionen är att utveckla entreprenörsbolag med tillräcklig skalbarhet, stabil affärsmodell, samt begränsat konjunkturberoende. Investeringarna görs huvudsakligen inom sektorerna teknik, medicin, samt detaljhandel.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag