ngm_listbyte ngm_listbyte

Zenith Venture Capital I AB

Zenith Venture Capital I AB är en alternativ investeringsfond som investerar i uppstarts- och tillväxtbolag inom tech-sektorn. Fonden agerar på den europeiska marknaden för onoterade bolag och fokus ligger främst på investeringsobjekt i Sverige. Verksamheten kan delas in i två delar; portföljförvaltning och bolagsutveckling. Fonden förvaltar samt investerar, direkt eller indirekt, i investeringsobjekt vilka utvärderas löpande ur ett strategiskt perspektiv. Värdeutveckling i portföljbolagen skapas genom att fonden tillför kapital, kompetens och kontakter. Fonden som startades 2018 har en sjuårig löptid med möjlig förlängning på totalt ytterligare tre år.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag