ngm_listbyte ngm_listbyte

Zenith Group Real Estate I AB

Zenith Group Real Estate I AB är en alternativ investeringsfond som investerar i olika typer av fastighetsfonder. Den huvudsakliga verksamheten består av investeringar i fastighetsfonder inom den europeiska unionen, och företrädesvis i onoterade aktier i svenska fastighetsfonder och ägarbolag till sådana fastighetsfonder. Fondens målsättning är att genom investeringar i bolag med tillväxtpotential, där fonden har en aktiv ägarroll, generera en årlig totalavkastning överstigande 8% över fondens löptid. Fonden som startades 2018 har en sjuårig löptid med möjlig förlängning på totalt ytterligare tre år.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag