ngm_desktop_v6 ngm_mobile_v6

Uequity One AB

Uequity One är en alternativ investeringsfond som erbjuder exponering mot entreprenörsdrivna onoterade bolag. Fonden är inriktad på att ta rygg på framgångsrika entreprenörer för att tillsammans bygga värdefulla bolag. Uequity One har en aktiv ägarroll och en årlig målavkastning på cirka 20% över tid.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag