banner_se image012-1
  • Uequity One AB

    Uequity One är en alternativ investeringsfond som erbjuder exponering mot entreprenörsdrivna onoterade bolag. Fonden är inriktad på att ta rygg på framgångsrika entreprenörer för att tillsammans bygga värdefulla bolag. Uequity One har en aktiv ägarroll och en årlig målavkastning på cirka 20% över tid.

    Läs om fler av våra bolag

    https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag