banner_se image012-1
  • Skogsfond Baltikum A

    Skogsfond Baltikum AB (publ) är en alternativ investeringsfond som gör det möjligt för investerare att gå samman och investera i högavkastande skog. Fonden investerar i skogsfastigheter i Baltikum där priserna är väsentligt lägre än i Sverige. Målsättningen är leverera en årlig nettoavkastning på 7-9 % genom att förvärva, utveckla och i slutändan sälja en konsoliderad skogsportfölj inom placeringshorisonten åtta år.

    Läs om fler av våra bolag

    https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag