banner_se image012-1
  • The Single Malt Fund AB

    The Single Malt Fund AB är en alternativ investeringsfond som investerar i den globala whiskymarknaden. Fonden har en aktiv investeringsstrategi och fokuserar på att köpa och sälja exklusiva, sällsynta whiskysorter med begränsad upplaga i syfte att få god avkastning. Investerare i fonden har förtur att köpa de flaskor som fonden avyttrar.

    Läs om fler av våra bolag

    https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag