ngm_listbyte ngm_listbyte

Scandinavian Credit Fund 1 AB

Scandinavian Credit Fund 1 AB är en alternativ investeringsfond som erbjuder kortfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag som behöver finansiera någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering eller säsongsmässiga behov. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien. Målavkastningen är 3-5%.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag