banner_se image012-1
  • SBF Bostad A

    SBF Bostad är en alternativ investeringsfond som äger, förvaltar och utvecklar hyresfastigheter på att­raktiva orter i Sverige. Fonden har idag en portfölj av hyresbostäder till ett värde av cirka 1,5 miljarder kronor och investerar i en marknad där prognosen visar på ett ständigt ökat behov av hyresfastigheter, med närhet till arbete, utbildning och goda kommunikationer. Totalavkastningsmålet är 6-9% per år.

    Läs om fler av våra bolag

    https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag