banner_se image012-1
  • Nordic Factoring Fund

    Nordic Factoring Fund är en alternativ investeringsfond som erbjuder exponering mot primärt den nordiska marknaden för factoringlån. Genom att köpa fakturor från små och medelstora företag skapar fonden avkastning till sina andelsägare och bidrar samtidigt till att dessa företag kan täcka kortfristiga likviditets- och finansieringsbehov. Fonden har som målsättning att generera en årlig avkastning om 6% till en låg marknadsrisk.

    Läs om fler av våra bolag

    https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag