banner_se image012-1
  • Fastighetsräntefonden Tessin AB

    Fastighetsräntefonden Tessin AB är en alternativ investeringsfond som främst investerar i svenska högavkastande fastighetsrelaterade lån via Tessins investeringsplattform. Fonden startade i september 2019. Samtliga lån säkerställs med underliggande fastighetspant och har en löptid om maximalt 2 år. Fastighetsräntefonden investerar i fastighetslån över hela Sverige och avseende alla fastighetstyper, men bara under förutsättning att avkastningen är tillräckligt hög, att fastighetspant och säkerhetsmassan är tillräckligt betryggande och att låntagaren bedöms som kompetent. Målavkastningen är 6-8% per år efter avgifter.

    Läs om fler av våra bolag

    https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag