ngm_listbyte ngm_listbyte

Exelity AB

Exelity är en alternativ investeringsfond som kombinerar investeringar i aktier och finansiella transaktioner. Syftet är att ge investerare en välbalanserad portfölj som ger uppsidan av att investera i små tillväxtbolag i Norden och som använder kreditexponering för att skapa avkastning i tider av mer osäkert marknadsläge.

Läs om fler av våra bolag

https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag