banner_se image012-1
  • Exelity AB

    Exelity är en alternativ investeringsfond som kombinerar investeringar i aktier och finansiella transaktioner. Syftet är att ge investerare en välbalanserad portfölj som ger uppsidan av att investera i små tillväxtbolag i Norden och som använder kreditexponering för att skapa avkastning i tider av mer osäkert marknadsläge.

    Läs om fler av våra bolag

    https://www.ngm.se/vara-bolag/ Till alla våra bolag